Dopravní značení je potřeba v případě jakýchkoli prací na pozemní komunikaci. Dopravní značení Praha nabízí společnost TOP ZNAK.

Nabídka společnosti TOP ZNAK

Vzhledem k tomu, že společnost působí na českém trhu již velmi dlouhou dobu, měla možnost podílet se na celé řadě významných staveb a projektů. Působila nejen na územní hlavního města Prahy, ale i mimo něj.

Prioritou aktivit tohoto mladého a flexibilního kolektivu s vysokou praxí ve svém oboru je prodej, pronájem a montáž SDZ – dopravního značení a to včetně jeho příslušenství, sklopných zábran a sloupků, baliset, dopravních zrcadel nebo zpomalovacích prahů. Objednat si můžete také vodorovné dopravní značení (VDZ), které společnost provádí strojně i ručně. Také zajistí kompletní zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů a záborů malého i velkého rozsahu. Zajistí vám světelnou signalizaci nebo semafory určené pro kyvadlové řízení dopravy. Můžete si nechat navrhnout projekty dopravně inženýrských sítí (DIO) včetně jejich projednání a zajištění odsouhlasení na příslušných úřadech a PČR. Podrobnosti naleznete na https://www.topznak.cz.

Co všechno je potřeba dodat?

Chcete-li si pronajmout, na krátkou i delší dobu, dopravní značení, je potřeba doložit DIO – Projekt dopravně inženýrského opatření, který bude potvrzený Policií ČR, DIR – Dopravně inženýrské rozhodnutí a vaši objednávku zašlete na e-mail nebo poštou.

Pro montáž svislého dopravního značení dodejte přesné místo realizace – konkrétní adresu, projektovou dokumentaci se zákresem a příslušné povolení dotčeného orgánu, pokud nejste majitelem komunikace.

Potřebujete-li aplikovat dopravní značení, opět je potřeba přesné místo realizace, projektová dokumentace se zákresem VDZ včetně kót a příslušné povolení dotčeného orgánu, pokud nejste majitelem komunikace vy.